Bảng giá Bánh trung thu Kinh Đô 2023

Hình ảnh Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá bán
Bánh trung thu Kinh Đô nướng 210g
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Bào Ngư 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Bào Ngư 4 trứng 800gr Cái 480,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 4 trứng 800gr Cái 370,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 2 trứng Đặc Biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 2 trứng Đặc Biệt 250gr Cái 130,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 2 trứng 210gr Cái 110,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng Cái 350,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng Đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng Đặc biệt 250gr Cái 115,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 210gr Cái 110,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 4 trứng Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 4 trứng Cái 310,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 2 trứng Đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 2 trứng Đặc biệt 250gr Cái 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 210gr Cái 85,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh 1 trứng 150gr Cái 57,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 2 trứng đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 2 trứng đặc biệt 250gr Cái 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 2 trứng 210gr Cái 90,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 1 trứng 150gr Cái 59,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh 0 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh 0 trứng 150gr Cái 52,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng đặc biệt 250gr Cái 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng 210gr Cái 85,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 1 trứng 150gr Cái 57,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Dừa Tươi 2 trứng đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Dừa Tươi 2 trứng đặc biệt 250gr Cái 105,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Dừa Tươi 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Dừa Tươi 2 trứng 210gr Cái 90,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen 1 trứng 150gr Cái 59,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ Kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ Kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt 250gr Cái 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ Kiểu Nhật 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ Kiểu Nhật 2 trứng 210gr Cái 85,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ 1 trứng 150gr Cái 57,000
Lễ Hộp Sắc Tím Kiêu Sa D6 Lễ Hộp Sắc Tím Kiêu Sa D6 Hộp 450,000
Gà quay sốt X.O 2 trứng đặc biệt 210g Gà quay sốt X.O 2 trứng đặc biệt 210g Cái 137,000
Hạt sen dừa tươi 2 trứng đặc biệt 210g Hạt sen dừa tươi 2 trứng đặc biệt 210g Cái 102,000
Đậu xanh lá dứa 2 trứng đặc biệt 210g Đậu xanh lá dứa 2 trứng đặc biệt 210g Cái 98,000
Khoai môn hạt sen 2 trứng đặc biệt 210g Khoai môn hạt sen 2 trứng đặc biệt 210g Hộp 98,000
Hạt sen Trà xanh 2 trứng đặc biệt 210g Hạt sen Trà xanh 2 trứng đặc biệt 210g Cái 102,000
Đậu xanh hạt dưa 2 trứng đặc biệt 210g Đậu xanh hạt dưa 2 trứng đặc biệt 210g Cái 98,000
Sữa dừa hạt dưa 2 trứng đặc biệt 210g Sữa dừa hạt dưa 2 trứng đặc biệt 210g Cái 95,000
Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt 210g Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt 210g Cái 95,000
Bánh trung thu Kinh Đô - Bánh Xanh 150g
Đậu Xanh Hạnh Nhân 150gr (chay) Đậu Xanh Hạnh Nhân 150gr (chay) Cái 65,000
Mè đen hạt dưa 150gr (bánh xanh) Mè đen hạt dưa 150gr (bánh xanh) Cái 68,000
Trà xanh hạt Macadamia 150gr (bánh xanh) Trà xanh hạt Macadamia 150gr (bánh xanh) Cái 68,000
Hạt sen hạt chia 150gr (bánh xanh) Hạt sen hạt chia 150gr (bánh xanh) Cái 68,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo 230g
Dẻo Jambon Lạp xưởng 0 trứng 230gr Dẻo Jambon Lạp xưởng 0 trứng 230gr Cái 87,000
Dẻo Đậu xanh Hạt Dưa 1 trứng 230g Dẻo Đậu xanh Hạt Dưa 1 trứng 230g Cái 75,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh hạt dưa 1 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh hạt dưa 1 trứng 250gr Cái 75,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh hạt dưa 0 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh hạt dưa 0 trứng 250gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh 1 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh 1 trứng 180gr Cái 55,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh 0 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh 0 trứng 180gr Cái 48,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen hạt dưa 1 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen hạt dưa 1 trứng 250gr Cái 75,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen hạt dưa 0 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen hạt dưa 0 trứng 250gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen 1 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen 1 trứng 180gr Cái 55,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen 0 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen 0 trứng 180gr Cái 48,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Sầu riêng Hạt sen 0 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Sầu riêng Hạt sen 0 trứng 250gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Sầu riêng 0 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Sầu riêng 0 trứng 180gr Cái 48,000
Dẻo Hạt sen Hạt dưa 0 trứng 230g Dẻo Hạt sen Hạt dưa 0 trứng 230g Cái 70,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng
Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Phú Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Phú Hộp 760,000
Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh Hộp 560,000
Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng Hộp 1,300,000
Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ Hộp 1,300,000
Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc Xanh Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc Xanh Hộp 1,000,000
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ Hộp 760,000
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng Hộp 760,000
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh Hộp 610,000
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên Tím Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên Tím Hộp 610,000
Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình Hộp 560,000
Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh Hộp 560,000
Bánh Trung Thu Tuyết - hộp 6 bánh Bánh Trung Thu Tuyết - hộp 6 bánh Hộp 480,000
Bánh trung thu Tuyết - 3 bánh Bánh trung thu Tuyết - 3 bánh Hộp 280,000
Bánh trung thu Kinh Đô thiếu nhi
Heo vàng 120gr nhân phô mai Heo vàng 120gr nhân phô mai Cái 68,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng 150g
Bánh trung thu Kinh Đô Thập cẩm Jambon 1 trứng 150g Bánh trung thu Kinh Đô Thập cẩm Jambon 1 trứng 150g Cái 73,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Nấm đông cô sốt rượu 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Nấm đông cô sốt rượu 1 trứng 150gr Cái 79,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150gr Cái 73,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150gr Cái 68,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sầu riêng 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sầu riêng 1 trứng 150gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô thập cẩm Jambon 1 trứng 150g Bánh trung thu Kinh Đô thập cẩm Jambon 1 trứng 150g Cái 70,000
Bánh trung thu Kinh Đô Hạt sen 1 trứng 150g Bánh trung thu Kinh Đô Hạt sen 1 trứng 150g Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh lá dứa 1 trứng 150g Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh lá dứa 1 trứng 150g Hộp 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Trà Xanh 1 trứng 150g Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Trà Xanh 1 trứng 150g Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh 1 trứng 150g Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh 1 trứng 150g Cái 62,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa dừa 1 trứng 150g Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa dừa 1 trứng 150g Cái 62,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Khoai môn 1 trứng 150g Bánh trung thu Kinh Đô nướng Khoai môn 1 trứng 150g Cái 62,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ 1 trứng 150g Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ 1 trứng 150g Cái 62,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh 0 trứng 150g Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh 0 trứng 150g Cái 57,000
Bánh trung thu Kinh Đô - LAVA
Bánh trung thu Kinh Đô LAVA Trứng chảy 6 Bánh x 80g Bánh trung thu Kinh Đô LAVA Trứng chảy 6 Bánh x 80g Cái 480,000
Bánh trung thu Kinh Đô LAVA Trứng chảy 3 Bánh x 80g Bánh trung thu Kinh Đô LAVA Trứng chảy 3 Bánh x 80g Cái 280,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng 800g
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 4 trứng 800gr Cái 390,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 2 trứng đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 2 trứng đặc biệt 250gr Cái 130,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 2 trứng 210gr Cái 120,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo 180g
Dẻo thập cẩm 0 trứng 180g Dẻo thập cẩm 0 trứng 180g Cái 65,000
Dẻo đậu xanh 1 trứng 180g Dẻo đậu xanh 1 trứng 180g Cái 60,000
Dẻo hạt sen 1 trứng 180g Dẻo hạt sen 1 trứng 180g Cái 60,000
Dẻo hạt sen 0 trứng 180g Dẻo hạt sen 0 trứng 180g Cái 55,000
Dẻo đậu xanh 0 trứng 180g Dẻo đậu xanh 0 trứng 180g Cái 55,000
Bánh trung thu Kinh Đô Oreo
Bánh trung thu Kinh Đô Oreo 4 bánh Bánh trung thu Kinh Đô Oreo 4 bánh Hộp 340,000
Bánh trung thu Kinh Đô Oreo 2 bánh Bánh trung thu Kinh Đô Oreo 2 bánh Hộp 180,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng vàng BLACK & GOLD
Trăng vàng Black and Gold 6 bánh x 160g + Trà Trăng vàng Black and Gold 6 bánh x 160g + Trà Hộp 3,000,000
Trăng vàng Black and Gold 4 bánh x 160g + Trà Trăng vàng Black and Gold 4 bánh x 160g + Trà Hộp 1,500,000
Trăng vàng Black and Gold 2 bánh x 160g + Trà Trăng vàng Black and Gold 2 bánh x 160g + Trà Hộp 610,000
Trăng Vàng Black & Gold hộp Sơn mài Trăng Vàng Black & Gold hộp Sơn mài Hộp 4,900,000