Bảng giá Bánh trung thu Tai Thong 2023

Hình ảnh Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá bán
Bánh trung thu Tai Thong hộp cao cấp
NGUYỆT CÁT MINH CHÂU SET 6 NGUYỆT CÁT MINH CHÂU SET 6 Hộp 850,000
Bánh trung thu Tai Thong NGỌC BẢO LIÊN ĐĂNG SET 1 Bánh trung thu Tai Thong NGỌC BẢO LIÊN ĐĂNG SET 1 Hộp 690,000
DẠ NGUYỆT ĐIỀN VIÊN SET 3 DẠ NGUYỆT ĐIỀN VIÊN SET 3 Hộp 690,000
NGUYỆT CÁT THƯỢNG ĐỈNH SET 5 NGUYỆT CÁT THƯỢNG ĐỈNH SET 5 Hộp 850,000
NGỌC BẢO LIÊN ĐĂNG SET 1 NGỌC BẢO LIÊN ĐĂNG SET 1 Hộp 730,000
NGỌC BẢO LIÊN ĐĂNG SET 2 NGỌC BẢO LIÊN ĐĂNG SET 2 Hộp 730,000
LỤC BẢO MINH NGUYỆT SET 8 LỤC BẢO MINH NGUYỆT SET 8 Hộp 1,180,000
LỤC BẢO MINH NGUYỆT SET 9 LỤC BẢO MINH NGUYỆT SET 9 Hộp 1,380,000
LỤC BẢO MINH NGUYỆT SET 10 LỤC BẢO MINH NGUYỆT SET 10 Hộp 1,280,000
LỤC BẢO MINH NGUYỆT SET 11 LỤC BẢO MINH NGUYỆT SET 11 Hộp 1,380,000
LỤC BẢO MINH NGUYỆT SET 12 LỤC BẢO MINH NGUYỆT SET 12 Hộp 1,580,000
Bánh trung thu Taithong Ngọc Bảo Liên Đăng SET 2 Bánh trung thu Taithong Ngọc Bảo Liên Đăng SET 2 Hộp 730,000
Bánh trung thu Tai Thong nướng truyền thống
Mè Đen Mozito Sen Trắng Trứng Muối Mè Đen Mozito Sen Trắng Trứng Muối Hộp 180,000
Đậu đỏ vị kim sa trứng chảy Đậu đỏ vị kim sa trứng chảy Hộp 180,000
Cendol Sữa Dừa Thượng Hạng Cendol Sữa Dừa Thượng Hạng Cái 180,000
Sầu Riêng Musang King Thượng Hạng Vỏ Nướng Sầu Riêng Musang King Thượng Hạng Vỏ Nướng Cái 190,000
Phượng Hoàng Mỹ Vị (*trứng muối) Phượng Hoàng Mỹ Vị (*trứng muối) Cái 190,000
Sen Trắng Thuần Khiết Trứng Muối Sen Trắng Thuần Khiết Trứng Muối Hộp 180,000
Thập Cẩm Sen Trắng Tôm Ngũ Vị, Chà Bông Gà Thập Cẩm Sen Trắng Tôm Ngũ Vị, Chà Bông Gà Cái 190,000
Ngọc Trong Tuyết Ngọc Trong Tuyết Cái 180,000
Cà Phê Mocha Vị Trà Sữa Nhật Bản Cà Phê Mocha Vị Trà Sữa Nhật Bản Cái 180,000
Ngọc Cao Nguyên Ngọc Cao Nguyên Cái 180,000
Trà Xanh Đậu Đỏ Azuki Trà Xanh Đậu Đỏ Azuki Cái 180,000
Thập Cẩm Gà Quay, Tôm Ngũ Vị và Sò Điệp Trứng Muối Thập Cẩm Gà Quay, Tôm Ngũ Vị và Sò Điệp Trứng Muối Cái 190,000
Ngọc Bích Trứng Dẻo Thượng Hạng Ngọc Bích Trứng Dẻo Thượng Hạng Cái 180,000
Bánh trung thu Tai Thong vỏ tuyết
Bánh Lava Vị Trà Xanh Matcha Bánh Lava Vị Trà Xanh Matcha Cái 150,000
Sầu Riêng Musang Vỏ Tuyết thượng hạng Sầu Riêng Musang Vỏ Tuyết thượng hạng Cái 250,000
Dừa Tươi Vị Chendol Vỏ Tuyết Dừa Tươi Vị Chendol Vỏ Tuyết Hộp 260,000
Bánh Lava Vị Socola Bánh Lava Vị Socola Cái 150,000
Xoài Dâu Vỏ Tuyết Thượng Hạng (vị mới) Xoài Dâu Vỏ Tuyết Thượng Hạng (vị mới) Cái 240,000
Dứa Taki và Dưa Lưới Fuji Vỏ Tuyết Thượng Hạng (vị mới) Dứa Taki và Dưa Lưới Fuji Vỏ Tuyết Thượng Hạng (vị mới) Cái 230,000
Lá Dứa Vỏ Tuyết Trứng Muối Thượng Hạng Lá Dứa Vỏ Tuyết Trứng Muối Thượng Hạng Cái 230,000