Bảng giá Bánh trung thu Bibica 2020

Hình ảnh Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá bán
Bánh trung thu Bibica nướng
Bánh trung thu Bibica nướng Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (đặc biệt) - 250g Bánh trung thu Bibica nướng Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (đặc biệt) - 250g Cái 113,000
Bánh trung thu Bibica nướng Thâp cẩm lạp xưởng 2 trứng (đặc biệt) - 200g Bánh trung thu Bibica nướng Thâp cẩm lạp xưởng 2 trứng (đặc biệt) - 200g Cái 99,000
Bánh trung thu Bibica nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Bánh trung thu Bibica nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Cái 65,000
Bánh trung thu Bibica nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Bánh trung thu Bibica nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Cái 59,000
Bánh trung thu Bibica nướng Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng - 150g Bánh trung thu Bibica nướng Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng - 150g Cái 58,000
Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh - gấc 0 trứng - 150g Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh - gấc 0 trứng - 150g Cái 51,000
Bánh trung thu Bibica nướng Hạt sen - Trà xanh 2 trứng (đặc biệt) Bánh trung thu Bibica nướng Hạt sen - Trà xanh 2 trứng (đặc biệt) Cái 103,000
Bánh trung thu Bibica nướng Hạt sen - Trà xanh 1 trứng Bánh trung thu Bibica nướng Hạt sen - Trà xanh 1 trứng Cái 57,000
Bánh trung thu Bibica nướng Hạt sen - Trà xanh 0 trứng - 150g Bánh trung thu Bibica nướng Hạt sen - Trà xanh 0 trứng - 150g Cái 53,000
Bánh trung thu Bibica nướng Vi cá - gà quay 2 trứng (đặc biệt) Bánh trung thu Bibica nướng Vi cá - gà quay 2 trứng (đặc biệt) Cái 165,000
Bánh trung thu Bibica nướng Gà quay mật ong 2 trứng (đặc biệt) Bánh trung thu Bibica nướng Gà quay mật ong 2 trứng (đặc biệt) Cái 119,000
Bánh trung thu Bibica nướng Gà quay mật ong 1 trứng Bánh trung thu Bibica nướng Gà quay mật ong 1 trứng Cái 70,000
Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh 2 trứng (đặc biệt) - 250g Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh 2 trứng (đặc biệt) - 250g Cái 98,000
Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh 2 trứng (đặc biệt) - 200g Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh 2 trứng (đặc biệt) - 200g Cái 83,000
Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh 1 trứng - 150g Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh 1 trứng - 150g Cái 56,000
Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh 1 trứng - 120g Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh 1 trứng - 120g Cái 47,000
Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh 0 trứng - 150g Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh 0 trứng - 150g Cái 51,000
Bánh trung thu Bibica nướng Socola - Hạnh Nhân 2 trứng (đặc biệt) - 250g Bánh trung thu Bibica nướng Socola - Hạnh Nhân 2 trứng (đặc biệt) - 250g Cái 103,000
Bánh trung thu Bibica nướng Socola - Hạnh Nhân 2 trứng (đặc biệt) - 200g Bánh trung thu Bibica nướng Socola - Hạnh Nhân 2 trứng (đặc biệt) - 200g Cái 97,000
Bánh trung thu Bibica nướng Gà quay Jambon 2 trứng (đặc biệt) Bánh trung thu Bibica nướng Gà quay Jambon 2 trứng (đặc biệt) Cái 110,000
Bánh trung thu Bibica nướng Gà quay Jambon 1 trứng Bánh trung thu Bibica nướng Gà quay Jambon 1 trứng Cái 70,000
Bánh trung thu Bibica nướng Jambon Bát Bửu 2 trứng (đặc biệt) Bánh trung thu Bibica nướng Jambon Bát Bửu 2 trứng (đặc biệt) Cái 101,000
Bánh trung thu Bibica nướng Jambon Bát Bửu 1 trứng Bánh trung thu Bibica nướng Jambon Bát Bửu 1 trứng Cái 70,000
Bánh trung thu Bibica nướng Sữa dừa 2 trứng (đặc biệt) Bánh trung thu Bibica nướng Sữa dừa 2 trứng (đặc biệt) Cái 81,000
Bánh trung thu Bibica nướng Sữa dừa 1 trứng Bánh trung thu Bibica nướng Sữa dừa 1 trứng Cái 56,000
Bánh trung thu Bibica nướng Sữa dừa 0 trứng - 150g Bánh trung thu Bibica nướng Sữa dừa 0 trứng - 150g Cái 51,000
Bánh trung thu Bibica nướng Khoai môn 1 trứng Bánh trung thu Bibica nướng Khoai môn 1 trứng Cái 56,000
Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh mứt chanh 0 trứng - 150g Bánh trung thu Bibica nướng Đậu xanh mứt chanh 0 trứng - 150g Cái 51,000
Bánh trung thu Bibica dẻo
Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh - lá dứa Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh - lá dứa Cái 0
Bánh trung thu Bibica dẻo Hạt sen - trà xanh 0 trứng - 180g Bánh trung thu Bibica dẻo Hạt sen - trà xanh 0 trứng - 180g Cái 46,000
Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh 1 trứng - 250g Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh 1 trứng - 250g Cái 73,000
Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh 1 trứng - 180g Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh 1 trứng - 180g Cái 53,000
Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh 0 trứng - 150g Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh 0 trứng - 150g Cái 39,000
Bánh trung thu Bibica dẻo đậu xanh hương cốm 1 trứng - 180g Bánh trung thu Bibica dẻo đậu xanh hương cốm 1 trứng - 180g Cái 53,000
Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh hương cốm 0 trứng - 180g Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh hương cốm 0 trứng - 180g Cái 46,000
Bánh trung thu Bibica dẻo Sữa dừa 0 trứng - 150g Bánh trung thu Bibica dẻo Sữa dừa 0 trứng - 150g Cái 46,000
Bánh trung thu Bibica dẻo Hạt sen hạt dưa 0 trứng - 150g Bánh trung thu Bibica dẻo Hạt sen hạt dưa 0 trứng - 150g Cái 40,000
Bánh trung thu Bibica dẻo Thập cẩm lạp xưởng - 180g Bánh trung thu Bibica dẻo Thập cẩm lạp xưởng - 180g Cái 48,000
Bánh trung thu Bibica dẻo Hạt sen - trà xanh mứt chanh - 180g Bánh trung thu Bibica dẻo Hạt sen - trà xanh mứt chanh - 180g Cái 46,000
Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh mứt chanh - 180g Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh mứt chanh - 180g Cái 39,000
Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh - gấc 0 trứng - 180g Bánh trung thu Bibica dẻo Đậu xanh - gấc 0 trứng - 180g Cái 46,000
Bánh trung thu Bibica chay
Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp
Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Mùa Trăng Diên Thọ Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Mùa Trăng Diên Thọ Hộp 2,500,000
Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Mùa Trăng Ân Quang Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Mùa Trăng Ân Quang Hộp 1,000,000
Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Thưởng Nguyệt Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Thưởng Nguyệt Hộp 1,200,000
Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Phúc Nguyệt Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Phúc Nguyệt Hộp 800,000
Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Thu Nguyệt Hoa Cúc Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Thu Nguyệt Hoa Cúc Hộp 500,000
Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Tuế Nguyệt Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Tuế Nguyệt Hộp 600,000
Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Nhật Nguyệt Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Nhật Nguyệt Hộp 400,000
Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Ánh Nguyệt Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Ánh Nguyệt Hộp 350,000
Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Mochi Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Mochi Hộp 250,000
Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Dạ Nguyệt Bánh trung thu Bibica hộp cao cấp Dạ Nguyệt Hộp 500,000
Bánh trung thu Bibica nướng dinh dưỡng
Bánh trung thu Bibica nướng dinh dưỡng Hạt sen - Trà xanh 0 trứng Bánh trung thu Bibica nướng dinh dưỡng Hạt sen - Trà xanh 0 trứng Hộp 63,000
Bánh trung thu Bibica nướng dinh dưỡng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Bánh trung thu Bibica nướng dinh dưỡng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Cái 75,000
Bánh trung thu Bibica nướng dinh dưỡng Đậu xanh - gấc 1 trứng Bánh trung thu Bibica nướng dinh dưỡng Đậu xanh - gấc 1 trứng Cái 68,000
Bánh trung thu Bibica nướng dinh dưỡng Đậu xanh - gấc 0 trứng Bánh trung thu Bibica nướng dinh dưỡng Đậu xanh - gấc 0 trứng Cái 63,000
Bánh trung thu Bibica dẻo dinh dưỡng
Bánh trung thu Bibica dẻo dinh dưỡng Hạt sen - trà xanh 0 trứng - 180g Bánh trung thu Bibica dẻo dinh dưỡng Hạt sen - trà xanh 0 trứng - 180g Cái 57,000
Bánh trung thu Bibica dẻo dinh dưỡng Đậu xanh - lá dứa 0 trứng - 180g Bánh trung thu Bibica dẻo dinh dưỡng Đậu xanh - lá dứa 0 trứng - 180g Cái 57,000