Bảng giá Bánh trung thu Casahana 2020

Hình ảnh Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá bán
Bánh trung thu Casahana hộp cao cấp
MID-AUTUMN JOY (GOLD) MID-AUTUMN JOY (GOLD) Hộp 690,000
Mid-autumn Joy (cam) Mid-autumn Joy (cam) Hộp 690,000
Mid-autumn Joy (đỏ) Mid-autumn Joy (đỏ) Hộp 690,000
Celestial Garden (hồng) Celestial Garden (hồng) Hộp 690,000
Celestial Garden (đỏ) Celestial Garden (đỏ) Hộp 0
Summer Palace (hộp cặp đôi) Summer Palace (hộp cặp đôi) Hộp 690,000
Bánh trung thu Casahana đặc biệt
Moonlight Treasure Moonlight Treasure Hộp 112,000
PEONY DELUXE PEONY DELUXE Hộp 2,240,000
PEONY PAVILION PEONY PAVILION Hộp 1,560,000