Bảng giá Bánh trung thu Đồng Khánh 2020

Hình ảnh Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá bán
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng hạt sen 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng hạt sen 1 trứng 150g Cái 52,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng hạt sen trà xanh Matcha 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng hạt sen trà xanh Matcha 1 trứng 150g Cái 53,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng hạt sen 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng hạt sen 2 trứng 210g Cái 82,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng hạt sen trà xanh Matcha 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng hạt sen trà xanh Matcha 2 trứng 210g Cái 82,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh 1 trứng 150g Cái 51,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh lá dứa 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh lá dứa 1 trứng 150g Cái 52,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh 2 trứng 210g Cái 78,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh sầu riêng 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh sầu riêng 2 trứng 210g Cái 78,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh lá dứa 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh lá dứa 2 trứng 210g Cái 78,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh lá dứa 2 trứng 250g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh lá dứa 2 trứng 250g Cái 88,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh hạt dưa 2 trứng 250g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh hạt dưa 2 trứng 250g Cái 88,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh hạt dưa 4 trứng 800g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Xanh hạt dưa 4 trứng 800g Cái 275,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Đỏ 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu Đỏ 1 trứng 150g Cái 53,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu đỏ 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Đậu đỏ 2 trứng 210g Cái 80,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Khoai môn hạnh đào 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Khoai môn hạnh đào 1 trứng 150g Cái 52,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Khoai mô hạnh đào 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Khoai mô hạnh đào 2 trứng 210g Cái 80,000
bánh trung thu Đồng Khánh nướng Sữa dừa hạt dưa 1 trứng 150g bánh trung thu Đồng Khánh nướng Sữa dừa hạt dưa 1 trứng 150g Cái 51,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210g Cái 78,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Cà phê 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Cà phê 1 trứng 150g Cái 52,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Cà phê 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Cà phê 2 trứng 210g Cái 80,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Ngũ nhân 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Ngũ nhân 1 trứng 150g Cái 57,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Ngũ nhân 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Ngũ nhân 2 trứng 210g Cái 87,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150g Cái 60,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Thập cẩm gà quay Jambon 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Thập cẩm gà quay Jambon 1 trứng 150g Cái 66,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Thập cẩm gà quay Jambon 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Thập cẩm gà quay Jambon 2 trứng 210g Cái 108,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng 210g Cái 95,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Thập cẩm gà quay Jambon 2 trứng 250g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Thập cẩm gà quay Jambon 2 trứng 250g Cái 117,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Jambon bát bửu 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Jambon bát bửu 1 trứng 150g Cái 63,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Jambon bát bửu 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Jambon bát bửu 2 trứng 210g Cái 98,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Jambon bát bửu tôm càng 4 trứng 800g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Jambon bát bửu tôm càng 4 trứng 800g Cái 305,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Vi cá yến sào hải sản 2 trứng 250g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Vi cá yến sào hải sản 2 trứng 250g Cái 150,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Vi cá hải sản 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Vi cá hải sản 2 trứng 210g Cái 130,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Vi cá Gà quay 2 trứng 210g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Vi cá Gà quay 2 trứng 210g Cái 128,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Vi cá Gà quay 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Vi cá Gà quay 1 trứng 150g Cái 76,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Dừa sầu riêng 1 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Dừa sầu riêng 1 trứng 150g Cái 52,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 250g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 250g Cái 105,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Bát trân Thập cẩm lạp xưởng 4 trứng 800g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Bát trân Thập cẩm lạp xưởng 4 trứng 800g Cái 305,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Xá xíu gà quay 4 trứng 800g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Xá xíu gà quay 4 trứng 800g Cái 355,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Bào ngư vi cá gà quay yến sào 4 trứng 800g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng Bào ngư vi cá gà quay yến sào 4 trứng 800g Cái 445,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Đậu xanh lá dứa 0 trứng 200g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Đậu xanh lá dứa 0 trứng 200g Cái 43,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Đậu xanh 1 trứng 250g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Đậu xanh 1 trứng 250g Cái 62,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Trà xanh Matcha 0 trứng 200g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Trà xanh Matcha 0 trứng 200g Cái 43,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Trà xanh Matcha 1 trứng 250g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Trà xanh Matcha 1 trứng 250g Cái 65,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Sen nhuyễn 0 trứng 200g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Sen nhuyễn 0 trứng 200g Cái 44,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Sen nhuyễn 1 trứng 250g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Sen nhuyễn 1 trứng 250g Cái 64,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Sữa dừa hạt dưa 0 trứng 200g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Sữa dừa hạt dưa 0 trứng 200g Cái 42,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Sữa dừa hạt dưa 1 trứng 250g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Sữa dừa hạt dưa 1 trứng 250g Cái 62,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Khoai môn 0 trứng 200g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Khoai môn 0 trứng 200g Cái 43,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Khoai môn 1 trứng 250g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Khoai môn 1 trứng 250g Cái 63,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Thập cẩm gà quay 1 trứng 250g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Thập cẩm gà quay 1 trứng 250g Cái 67,000
Bánh trung thu Đồng Khánh chay
Bánh trung thu Đồng Khánh chay Hạt sen 150g Bánh trung thu Đồng Khánh chay Hạt sen 150g Cái 47,000
Bánh trung thu Đồng Khánh chay Hạt sen trà xanh Matcha 150g Bánh trung thu Đồng Khánh chay Hạt sen trà xanh Matcha 150g Cái 47,000
Bánh trung thu Đồng Khánh chay Đậu xanh 150g Bánh trung thu Đồng Khánh chay Đậu xanh 150g Cái 47,000
Bánh trung thu Đồng Khánh chay Đậu đỏ 150g Bánh trung thu Đồng Khánh chay Đậu đỏ 150g Cái 47,000
Bánh trung thu Đồng Khánh chay Thập cẩm 150g Bánh trung thu Đồng Khánh chay Thập cẩm 150g Cái 47,000
Bánh trung thu Đồng Khánh chay Khoai môn 150g Bánh trung thu Đồng Khánh chay Khoai môn 150g Cái 47,000
Bánh trung thu Đồng Khánh chay Sữa dừa hạt dưa 150g Bánh trung thu Đồng Khánh chay Sữa dừa hạt dưa 150g Cái 47,000
Bánh trung thu Đồng Khánh hộp cao cấp
Bánh Trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng
Bánh trung thu Đồng khánh nướng ăn kiêng Trà xanh Matcha 150g Bánh trung thu Đồng khánh nướng ăn kiêng Trà xanh Matcha 150g Cái 57,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng Sen Nam Việt Quất 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng Sen Nam Việt Quất 150g Cái 57,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng Đậu đỏ hạt dưa 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng Đậu đỏ hạt dưa 150g Cái 58,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng Đậu xanh dâu tươi 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng Đậu xanh dâu tươi 150g Cái 57,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng Đậu xanh hạt dưa 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng Đậu xanh hạt dưa 150g Cái 58,000
Bánh trung thu Đồng Khánh thiếu nhi
Bánh trung thu Đồng Khánh thiếu nhi Đậu xanh không hộp 120g Bánh trung thu Đồng Khánh thiếu nhi Đậu xanh không hộp 120g Cái 35,000
Bánh trung thu Đồng Khánh thiếu nhi Đậu xanh 0 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh thiếu nhi Đậu xanh 0 trứng 150g Cái 47,000
Bánh trung thu Đồng Khánh thiếu nhi Thập cẩm Jambon xá xíu 0 trứng 150g Bánh trung thu Đồng Khánh thiếu nhi Thập cẩm Jambon xá xíu 0 trứng 150g Cái 54,000
Bánh trung thu Đồng Khánh thiếu nhi Socola sữa 150g Bánh trung thu Đồng Khánh thiếu nhi Socola sữa 150g Cái 49,000
Bánh trung thu Đồng Khánh thiếu nhi Socola sữa 210g Bánh trung thu Đồng Khánh thiếu nhi Socola sữa 210g Cái 74,000
Bánh trung thu Đồng Khánh bánh heo bánh cá
Bánh trung thu Đồng Khánh heo con 50g Bánh trung thu Đồng Khánh heo con 50g Cái 17,000
Bánh trung thu Đồng Khánh heo con 100g Bánh trung thu Đồng Khánh heo con 100g Cái 26,000
Bánh trung thu Đồng Khánh Heo đàn 1 Bánh trung thu Đồng Khánh Heo đàn 1 Cái 70,000
Bánh trung thu Đồng Khánh Heo đàn 2 Bánh trung thu Đồng Khánh Heo đàn 2 Cái 170,000
Bánh trung thu Đồng Khánh Cá con 100g Bánh trung thu Đồng Khánh Cá con 100g Cái 26,000