Bảng giá Bánh trung thu Givral 2020

Hình ảnh Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá bán
Bánh trung thu Givral nướng
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá yến sào 150gr 1 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá yến sào 150gr 1 trứng Cái 286,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá yến sào 200gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá yến sào 200gr 2 trứng Cái 317,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá yến sào 250gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá yến sào 250gr 2 trứng Cái 339,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá yến sào 300gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá yến sào 300gr 2 trứng Cái 362,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt 150gr 1 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt 150gr 1 trứng Cái 198,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt 200gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt 200gr 2 trứng Cái 229,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt 300gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt 300gr 2 trứng Cái 286,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt 250gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá đặc biệt 250gr 2 trứng Cái 263,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá 150gr 1 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá 150gr 1 trứng Cái 180,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá 200gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá 200gr 2 trứng Cái 199,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá 250gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá 250gr 2 trứng Cái 225,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá 300gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm Gà quay vi cá 300gr 2 trứng Cái 252,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm Gà quay 150gr 1 trứng Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm Gà quay 150gr 1 trứng Cái 132,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm Gà quay 200gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm Gà quay 200gr 2 trứng Cái 159,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm Gà quay 250gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm Gà quay 250gr 2 trứng Cái 184,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm Gà quay 300gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm Gà quay 300gr 2 trứng Cái 203,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm Gà quay 4 trứng 600gr Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm Gà quay 4 trứng 600gr Cái 481,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm 150gr 1 trứng Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm 150gr 1 trứng Cái 117,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm 200gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm 200gr 2 trứng Cái 145,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm 250gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm 250gr 2 trứng Cái 170,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm 300gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm 300gr 2 trứng Cái 188,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm ngũ nhân 150gr 1 trứng Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm ngũ nhân 150gr 1 trứng Cái 177,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm ngũ nhân 200gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm ngũ nhân 200gr 2 trứng Cái 210,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm ngũ nhân 250gr 2 trứng Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm ngũ nhân 250gr 2 trứng Cái 236,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng 1000gr Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng 1000gr Cái 917,000
Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng 600gr Bánh trung thu Givral nướng thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng 600gr Cái 613,000
Bánh trung thu Givral nướng hạt sen 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral nướng hạt sen 2 trứng 200gr Cái 143,000
Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen 1 trứng 150gr Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen 1 trứng 150gr Cái 117,000
Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen 2 trứng 250gr Cái 160,000
Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen 2 trứng 300gr Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen 2 trứng 300gr Cái 180,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh 0 trứng 150gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh 0 trứng 150gr Cái 106,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh 2 trứng 200gr Cái 125,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh 2 trứng 250gr Cái 141,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh 2 trứng 300gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh 2 trứng 300gr Cái 154,000
Bánh trung thu Givral Đậu xanh Sầu riêng 0 trứng 150gr Bánh trung thu Givral Đậu xanh Sầu riêng 0 trứng 150gr Cái 112,000
Bánh trung thu Givraal nướng Đậu xanh Sầu riêng 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givraal nướng Đậu xanh Sầu riêng 2 trứng 200gr Cái 130,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh Sầu riêng 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh Sầu riêng 2 trứng 250gr Cái 148,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh Sầu riêng 2 trứng 300gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh Sầu riêng 2 trứng 300gr Cái 159,000
Bánh trung thu Givral nướng Dừa hạt dưa 0 trứng 150gr Bánh trung thu Givral nướng Dừa hạt dưa 0 trứng 150gr Cái 108,000
Bánh trung thu Givral nướng Dừa hạt dưa 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral nướng Dừa hạt dưa 2 trứng 200gr Cái 136,000
Bánh trung thu Givral nướng Dừa hạt dưa 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Dừa hạt dưa 2 trứng 250gr Cái 149,000
Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn hạt sen 0 trứng 150gr Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn hạt sen 0 trứng 150gr Cái 122,000
Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn hạt sen 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn hạt sen 2 trứng 200gr Cái 142,000
Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn hạt sen 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn hạt sen 2 trứng 250gr Cái 162,000
Bánh trung thu Givral nướng Mè đen 0 trứng 150gr Bánh trung thu Givral nướng Mè đen 0 trứng 150gr Cái 125,000
Bánh trung thu Givral nướng Mè đen 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral nướng Mè đen 2 trứng 200gr Cái 142,000
Bánh trung thu Givral nướng Mè đen 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Mè đen 2 trứng 250gr Cái 161,000
Bánh trung thu Givral nướng Mè đen 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Mè đen 2 trứng 250gr Cái 175,000
Bánh trung thu Givral nướng Trà xanh 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral nướng Trà xanh 2 trứng 200gr Cái 144,000
Bánh trung thu Givral nướng Trà xanh 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Trà xanh 2 trứng 250gr Cái 163,000
Bánh trung thu Givral nướng Trà xanh 2 trứng 300gr Bánh trung thu Givral nướng Trà xanh 2 trứng 300gr Cái 177,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu phộng 1 trứng 150gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu phộng 1 trứng 150gr Cái 104,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu phộng 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu phộng 2 trứng 200gr Cái 126,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu phộng 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu phộng 2 trứng 250gr Cái 145,000
Bánh trung thu Givral nướng Cà phê 1 trứng 150gr Bánh trung thu Givral nướng Cà phê 1 trứng 150gr Cái 104,000
Bánh trung thu Givral nướng Cà phê 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral nướng Cà phê 2 trứng 200gr Cái 126,000
Bánh trung thu Givral nướng Cà phê 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Cà phê 2 trứng 250gr Cái 145,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen 1 trứng 150gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen 1 trứng 150gr Cái 104,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen 2 trứng 200gr Cái 126,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen 2 trứng 250gr Cái 145,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh chay 150gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh chay 150gr Cái 84,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh chay 200gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh chay 200gr Cái 103,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh chay 250gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu xanh chay 250gr Cái 120,000
Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen chay 150gr Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen chay 150gr Cái 96,000
Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen chay 200gr Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen chay 200gr Cái 121,000
Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen chay 250gr Bánh trung thu Givral nướng Hạt sen chay 250gr Cái 139,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen chay 150gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen chay 150gr Cái 93,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen chay 200gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen chay 200gr Cái 108,000
Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen chay 250gr Bánh trung thu Givral nướng Đậu đen chay 250gr Cái 127,000
Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn chay 150gr Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn chay 150gr Cái 99,000
Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn chay 200gr Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn chay 200gr Cái 124,000
Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn chay 250gr Bánh trung thu Givral nướng Khoai môn chay 250gr Cái 143,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm gà quay bào ngư 1 trứng 150gr Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm gà quay bào ngư 1 trứng 150gr Cái 188,000
Bánh trung thy Givral nướng Thập cẩm gà quay bào ngư 2 trứng 200gr Bánh trung thy Givral nướng Thập cẩm gà quay bào ngư 2 trứng 200gr Cái 211,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm gá quay bào ngư 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm gá quay bào ngư 2 trứng 250gr Cái 241,000
Bánh trung thu Givral nướng Chocolate - Cappuccino 1 trứng 150gr Bánh trung thu Givral nướng Chocolate - Cappuccino 1 trứng 150gr Cái 104,000
Bánh trung thu Givral nướng Chocolate - Cappucino 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral nướng Chocolate - Cappucino 2 trứng 200gr Cái 126,000
Bánh trung thu Givral nướng Chocolate - Cappuccino 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral nướng Chocolate - Cappuccino 2 trứng 250gr Cái 145,000
Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm ngũ nhân Bánh trung thu Givral nướng Thập cẩm ngũ nhân Cái 0
Bánh trung thu Givral nướng Bánh trăng ngũ sắc Trà xanh 0 trứng Bánh trung thu Givral nướng Bánh trăng ngũ sắc Trà xanh 0 trứng Cái 131,000
Bánh trung thu Givral Bánh trăng ngũ sắc Blueberry 0 trứng Bánh trung thu Givral Bánh trăng ngũ sắc Blueberry 0 trứng Cái 175,000
Bánh trung thu Givral nướng Bánh trăng ngũ sắc Raspberry 0 trứng Bánh trung thu Givral nướng Bánh trăng ngũ sắc Raspberry 0 trứng Cái 175,000
Bánh trung thu Givral nướng Bánh trăng ngũ sắc Chocolate 0 trứng Bánh trung thu Givral nướng Bánh trăng ngũ sắc Chocolate 0 trứng Cái 142,000
Bánh trung thu Givral nướng Bánh trăng ngũ sắc Phô mai 0 trứng Bánh trung thu Givral nướng Bánh trăng ngũ sắc Phô mai 0 trứng Cái 142,000
Bánh trung thu Givral nướng Bánh trăng ngũ sắc Cranberry 0 trứng Bánh trung thu Givral nướng Bánh trăng ngũ sắc Cranberry 0 trứng Cái 175,000
Bánh trung thu Givral dẻo
Bánh trung thu Givral Dẻo đậu xanh 1 trứng 150gr Bánh trung thu Givral Dẻo đậu xanh 1 trứng 150gr Cái 94,000
Bánh trung thu Givral Dẻo đậu xanh 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral Dẻo đậu xanh 2 trứng 200gr Cái 100,000
Bánh trung thu Givral Dẻo đậu xanh 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral Dẻo đậu xanh 2 trứng 250gr Cái 113,000
Bánh trung thu Givral Dẻo hạt sen 1 trứng 150gr Bánh trung thu Givral Dẻo hạt sen 1 trứng 150gr Cái 110,000
Bánh trung thu Givral Dẻo hạt sen 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral Dẻo hạt sen 2 trứng 200gr Cái 126,000
Bánh trung thu Givral Dẻo hạt sen 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral Dẻo hạt sen 2 trứng 250gr Cái 137,000
Bánh trung thu Givral Dẻo Trà xanh 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral Dẻo Trà xanh 2 trứng 250gr Cái 144,000
Bánh trung thu Givral Dẻo khoai môn 1 trứng 150gr Bánh trung thu Givral Dẻo khoai môn 1 trứng 150gr Hộp 97,000
Bánh trung thu Givral Dẻo khoai môn 2 trứng 200gr Bánh trung thu Givral Dẻo khoai môn 2 trứng 200gr Hộp 103,000
Bánh trung thu Givral Dẻo khoai môn 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral Dẻo khoai môn 2 trứng 250gr Hộp 116,000
Bánh trung thu Givral Tỏi đen
Bánh trung thu Givral Tỏi đen thập cẩm vi cá 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral Tỏi đen thập cẩm vi cá 2 trứng 250gr Cái 376,000
Bánh trung thu Givral Tỏi đen thập cẩm gà quay 2 trứng 250gr Bánh trung thu Givral Tỏi đen thập cẩm gà quay 2 trứng 250gr Cái 324,000
Bánh trung thu Givral Tỏi đen đậu xanh Bánh trung thu Givral Tỏi đen đậu xanh Cái 239,000
Bánh trung thu Givral Tỏi đen đậu đen Bánh trung thu Givral Tỏi đen đậu đen Cái 252,000
Bánh trung thu Givral Combo
Bánh trung thu Givral Combo Sum vầy 1 Bánh trung thu Givral Combo Sum vầy 1 Hộp 707,000
Bánh trung thu Givral Combo Sum vầy 2 Bánh trung thu Givral Combo Sum vầy 2 Hộp 617,000
Bánh trung thu Givral Combo Sum vầy 3 Bánh trung thu Givral Combo Sum vầy 3 Hộp 573,000
Bánh trung thu Givral Combo Tâm giao 1 Bánh trung thu Givral Combo Tâm giao 1 Hộp 743,000
Bánh trung thu Givral Combo Tâm giao 2 Bánh trung thu Givral Combo Tâm giao 2 Hộp 706,000
Bánh trung thu Givral Combo Tâm giao 3 Bánh trung thu Givral Combo Tâm giao 3 Hộp 640,000
Bánh trung thu Givral Combo Thành ý 1 Bánh trung thu Givral Combo Thành ý 1 Hộp 948,000
Bánh trung thu Givral Combo Thành ý 2 Bánh trung thu Givral Combo Thành ý 2 Hộp 818,000
Bánh trung thu Givral Combo Thành ý 3 Bánh trung thu Givral Combo Thành ý 3 Hộp 730,000
Bánh trung thu Givral Combo Trăng yêu thương 1 Bánh trung thu Givral Combo Trăng yêu thương 1 Hộp 816,000
Bánh trung thu Givral Combo Trăng yêu thương 2 Bánh trung thu Givral Combo Trăng yêu thương 2 Hộp 717,000
Bánh trung thu Givral Combo Trăng yêu thương 3 Bánh trung thu Givral Combo Trăng yêu thương 3 Hộp 660,000
Bánh trung thu Givral Combo Cát tường Bánh trung thu Givral Combo Cát tường Hộp 1,403,000
Bánh trung thu Givral Combo Như ý Bánh trung thu Givral Combo Như ý Hộp 1,314,000
Bánh trung thu Givral Combo Sắc màu Bánh trung thu Givral Combo Sắc màu Hộp 590,000
Bánh trung thu Givral Combo Tình thân Bánh trung thu Givral Combo Tình thân Hộp 940,000