Bảng giá Bánh trung thu Kinh Đô 2020

Hình ảnh Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá bán
Bánh trung thu Kinh Đô nướng
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Khoai môn hạt sen 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Khoai môn hạt sen 2 trứng 250gr Hộp 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Khoai môn hạt sen 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Khoai môn hạt sen 2 trứng 210gr Hộp 90,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Khoai môn 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Khoai môn 1 trứng 150gr Hộp 57,000
Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Đậu xanh 0 trứng 200g Bánh trung thu Đồng Khánh dẻo Đậu xanh 0 trứng 200g Hộp 42,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt sen trà xanh 1 trứng Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt sen trà xanh 1 trứng Hộp 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt sen trà xanh 2 trứng Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt sen trà xanh 2 trứng Hộp 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt sen trà xanh 2 trứng đặc biệt Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt sen trà xanh 2 trứng đặc biệt Hộp 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Trà Xanh 2 trứng đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Trà Xanh 2 trứng đặc biệt 250gr Hộp 105,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Trà Xanh 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Trà Xanh 2 trứng 210gr Hộp 92,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Trà Xanh 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Trà Xanh 1 trứng 150gr Hộp 59,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Bào Ngư 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Bào Ngư 4 trứng 800gr Cái 480,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 4 trứng 800gr Cái 390,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 2 trứng đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 2 trứng đặc biệt 250gr Cái 130,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà Quay Sốt X.O 2 trứng 210gr Cái 120,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 4 trứng 800gr Cái 370,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 2 trứng Đặc Biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 2 trứng Đặc Biệt 250gr Cái 130,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Jambon Xá Xíu 2 trứng 210gr Cái 110,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng Cái 350,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng Đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng Đặc biệt 250gr Cái 115,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 210gr Cái 110,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 4 trứng Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 4 trứng Cái 310,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 2 trứng Đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 2 trứng Đặc biệt 250gr Cái 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 210gr Cái 85,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh 1 trứng 150gr Cái 57,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 2 trứng đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 2 trứng đặc biệt 250gr Cái 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 2 trứng 210gr Cái 90,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh Lá dứa 1 trứng 150gr Cái 59,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh 0 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu xanh 0 trứng 150gr Cái 52,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng đặc biệt 250gr Cái 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng 210gr Cái 85,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sữa Dừa Hạt Dưa 1 trứng 150gr Cái 57,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Dừa Tươi 2 trứng đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Dừa Tươi 2 trứng đặc biệt 250gr Cái 105,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Dừa Tươi 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen Dừa Tươi 2 trứng 210gr Cái 90,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Hạt Sen 1 trứng 150gr Cái 59,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ Kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt 250gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ Kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt 250gr Cái 100,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ Kiểu Nhật 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ Kiểu Nhật 2 trứng 210gr Cái 85,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Đậu đỏ 1 trứng 150gr Cái 57,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà quay Jambon 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Gà quay Jambon 1 trứng 150gr Cái 70,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Thập cẩm Jambon 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Thập cẩm Jambon 1 trứng 150gr Cái 70,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Nấm đông cô sốt rượu 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Nấm đông cô sốt rượu 1 trứng 150gr Cái 68,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150gr Cái 59,000
Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sầu riêng 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô nướng Sầu riêng 1 trứng 150gr Cái 59,000
Bánh trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng Thập cẩm xá xíu gà quay 150g Bánh trung thu Đồng Khánh nướng ăn kiêng Thập cẩm xá xíu gà quay 150g Cái 63,000
Bánh trung thu Kinh Đô chay
Bánh trung thu Kinh Đô chay Đậu Xanh Hạnh Nhân 150gr Bánh trung thu Kinh Đô chay Đậu Xanh Hạnh Nhân 150gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô chay Mè đen hạt dưa 150gr Bánh trung thu Kinh Đô chay Mè đen hạt dưa 150gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô chay Trà xanh hạt Macadamia 150gr Bánh trung thu Kinh Đô chay Trà xanh hạt Macadamia 150gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô chay hạt sen hạt chia 150gr Bánh trung thu Kinh Đô chay hạt sen hạt chia 150gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Jambon Lạp xưởng 1 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Jambon Lạp xưởng 1 trứng 250gr Cái 80,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Sữa dừa hạt dưa 1 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Sữa dừa hạt dưa 1 trứng 250gr Cái 75,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh hạt dưa 1 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh hạt dưa 1 trứng 250gr Cái 75,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh hạt dưa 0 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh hạt dưa 0 trứng 250gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh 1 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh 1 trứng 180gr Cái 55,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh 0 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Đậu xanh 0 trứng 180gr Cái 48,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen hạt dưa 1 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen hạt dưa 1 trứng 250gr Cái 75,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen hạt dưa 0 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen hạt dưa 0 trứng 250gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen 1 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen 1 trứng 180gr Cái 55,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen 0 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Hạt sen 0 trứng 180gr Cái 48,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Sầu riêng Hạt sen 0 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Sầu riêng Hạt sen 0 trứng 250gr Cái 65,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Sầu riêng 0 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo Sầu riêng 0 trứng 180gr Cái 48,000
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo thập cẩm 1 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo thập cẩm 1 trứng 180gr Cái 60,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Kim Cương Trường Khang Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Kim Cương Trường Khang Hộp 4,000,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Bạch Kim Đắc Lộc Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Bạch Kim Đắc Lộc Hộp 2,500,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng Hộp 1,300,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ Hộp 1,300,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Pha Lê Toàn Phúc Vàng Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Pha Lê Toàn Phúc Vàng Hộp 1,100,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc Xanh Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc Xanh Hộp 900,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ Hộp 750,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng Hộp 750,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành Cam Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành Cam Hộp 600,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên Tím Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên Tím Hộp 600,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình Hộp 500,000
Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh Bánh trung thu Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh Hộp 470,000
Bánh trung thu Kinh Đô thiếu nhi
Bánh trung thu Kinh Đô thiếu nhi Cá vàng 120gr nhân chocolate sữa Bánh trung thu Kinh Đô thiếu nhi Cá vàng 120gr nhân chocolate sữa Cái 40,000
Bánh trung thu Kinh Đô thiếu nhi Heo vàng 120gr nhân phô mai Bánh trung thu Kinh Đô thiếu nhi Heo vàng 120gr nhân phô mai Cái 40,000