Bánh trung thu Đồng Khánh Bánh Heo, Bánh Cá (Nhân đậu xanh)