Bánh trung thu Đồng Khánh Nướng 2 trứng đặc biệt (250g)